حذف تنظیمات پروکسی در مرورگرها و حل مشکل باز نشدن سایت ها